Bản chép tay…

Vâng, cặp liễn này chỉ là bản chép tay lưu lại…
#vokimcu #vothitohuong

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: