Đầu tôm điều khiển Đầu tàu…

Cực lực hưởng ứng lời hiệu triệu MỖI TỈNH PHẤN ĐẤU THÀNH MỘT ĐẦU TÀU. Còn Đầu Hàng Tàu là chức năng hàng đầu của đảng và chính phủ đầu tôm. Cấm rớ!
#nguyenxuanphuc #dautau #dautom

Image may contain: 1 person, smiling
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: