ngọa ngôn…

Mới đó mà đã già năm. Nghe chừng câu hỏi này sẽ NẰM vững trên giường cùng năm tháng?
#nguyenthikimngan #lamduocgichua

Image may contain: 2 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: