Chân dung…

CHÂN DUNG TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG.
Thành Tâm Phúng Viếng những mỏ tròn lưỡi gỗ Trần Trọng Tân, Nguyễn Thái Ninh, Hà Đăng, Hữu Thọ, Nguyễn Khoa Điềm, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Võ Văn Thưởng, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Hoàng, Vũ Thị Thanh, Võ Quang Trinh, Cao Xuân Long, Phạm Quang Nghị, Hà Học Hợi, Trần Hoàn, Phùng Hữu Phú, Võ Hồng Nhân, Nguyễn Ngô Hai, Trần Văn Luật, Đào Duy Quát, Nghiêm Đình Vỳ, Mai Văn Ninh, Võ Văn Phuông, Bùi Thế Đức, Lâm Phương Thanh, Phạm Văn Linh, Trương Minh Tuấn…
#tuyengiao #noilao

No automatic alt text available.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: