TIÊN SƯ THẮNG ĐÁNH MÁY…

Lịch sử cận đại VN là một chuỗi những bất hạnh tang thương kéo dài từ lúc có đứa bồi tàu tập đánh máy. TIÊN SƯ THẮNG ĐÁNH MÁY LỪA ĐẢO CẢ NƯỚC ĐỂ ĐÀO TẠO THÊM 1 LŨ BỒI TÀU BA BƯỚC MỘT LẠY TỚI THÀNH ĐÔ.
#hochiminh #19thang8 #boitau #thangdanhmay

Image may contain: 1 person, sitting
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: