Xoay?

Cả bầy nhắm mắt đưa chân – Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu!
#lanhdaocsvn #dangcsvn #danhmycuunuoc #nhomygiunuoc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: