Từ ấy…

Đọc stt của FB Phạm Lưu Vũ bình 4 câu thơ ác tính về Huế của Tố Hữu, ngẫu nhiên lượm được lời còm này của FB Namanh Nguyen… (ĐTL có góp phần hiệu đính cho hợp với thực trạng của đảng thờ giặc giết dân)
#tohuu #tuay

Image may contain: text

Phạm Lưu Vũ BÌNH MỘT BÀI THƠ CỦA TỐ HỮU

Tố Hữu nghĩ mình oai vệ như một tên phát xít khi viết câu:
“Ta nện gót trên đường phố Huế”
Và con người ấy là một loài vô cảm, vô ơn, vô nghĩa với quê hương khi viết tiếp:
“Dửng dưng không một cảm tình chi”
Không những vô cảm, mà chỉ có giác quan của loài ngạ quỷ, mới ngửi hương thơm thành ra ô uế. Câu tiếp theo:
“Không gian sặc sụa mùi ô uế”
Người thanh tịnh nhìn thấy cảnh thanh tịnh, bởi cảnh do “tâm” biến hiện ra. Tâm ô uế, thì Huế thành ô uế, Huế đồng âm với uế. Huế là một chốn… uế độ.
Hơn thế nữa, một cái “tâm” địa ngục, tất sẽ biến ra cảnh địa ngục. Câu cuối:
“Mà nước dòng Hương mãi cuốn đi”.
Sông Hương biến thành sông Nại Hà ở địa ngục, bởi mãi mãi, nó chỉ cuốn đi ô uế.
Chỉ 4 câu thơ, mà Tố Hữu đã tự giới thiệu mình, lần lượt gồm cả 4 đường ác.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: