Cấm tiệt!

Chiến dịch học tập quán triệt toàn quốc Phòng chống Sụp đổ Tượng đài: Cấm tiệt! Cấm đu bám!
#dubam #tuongdai

 

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: