Quan Lộ…

Quan lộ sứ thần của đảng là một chuỗi những tình tang triều kiến đầy tính trùng hợp. Trong đó có rất nhiều những trùng hợp khoác chiếc áo quan ở cuối đường quan, được đảng đặt tên là hy sinh vì đại cục. Còn dân giả thì cứ nôm na chỉ vào bìa quyển sách Dead by China, Chết Về Tay Trung Quốc…
#nguyenbathanh #dinhthehuynh #trandaiquang

 

Image may contain: 3 people, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: