Nón Hay Bô?

Nhân chuyện Hề Niễng đội nón bện bằng tre đan chéo của trung quốc… khiến cả hai lề truyền thông cùng cười… Có kẻ còn hỏi xoáy: Chẳng lý nào TQ vừa phát minh ra loại bô mới nhẹ nhàng như này?
#nguyenxuanphuc #doinonhaybo

Image may contain: 13 people, people smiling, suit
Advertisements

1 Comment

  1. […] Nhân chuyện Hề Niễng đội nón bện bằng tre đan chéo của trung quốc… khiến cả hai lề truyền thông cùng cười… Có kẻ còn hỏi xoáy: Chẳng lý nào TQ vừa phát minh ra loại bô mới nhẹ nhàng như này? Đinh Tấn Lực […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: