Truyện cực ngắn…

Chuyện Một Giàn Khoan Vừa Rút (Truyện cực ngắn – Tác giả: Quân ủy Đại ương)
#giankhoan #repsol #rutkhoi #baituchinh

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: