HỎI-ĐÁP…

Mục HỎI-ĐÁP hôm nay, 24/7/2017 có điểm rất đáng quan tâm…
#quanuytrunguong #tancunghen khiến #repsol rút giàn khoan khỏi#baituchinh của Việt Nam

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: