duy nhất thiếu…

Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 187 nước. Bao gồm cả những quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, và đối tác chiến lược toàn diện.
Chỉ còn mỗi kẻ thù duy nhất chưa thiết lập quan hệ, là NHÂN DÂN VIỆT NAM.
#chxhcnvn #quanhetoandien #quanhechienluoc #quanhechienluoctoandienvới 187 nước. Chỉ duy nhất thiếu là quốc gia & dân tộc #vietnam

 

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: