Cường quốc…

VN không chỉ là cường quốc thơ. VN còn là cường quốc lãnh đạo. Trên một bậc thượng thừa nữa, VN chính thực là CƯỜNG QUỐC LÃNH ĐẠO LÀM THƠ có 102 trên toàn thế giới. Ra suối cũng làm thơ. Vào hang cũng làm thơ. Cuộc đời lãnh đạo quả là mơ… Truyền thống này phát huy đột biến từ thời đó tới nay. Vượt cả mọi tầm chức năng, bởi quy trình XHCN là kệ mẹ chức năng mà!
Triều này, nhà sản lại có thêm những kỷ lục rất mới: thủ tướng tiến lên bàn nhậu (rượu nhập thì không thể nào hải sản nội), nhận trách nhiệm cao cả chỉ đạo chống ùn tắc và nhịp đùi làm thơ. Chủ đề ùn tắc hôm nay cực kỳ văn hóa: THƯỢNG ĐIỀN ÚNG TỬU HẠ ĐIỀN KHAN. Tức là cái ly xoay vòng bị tắc đâu đó… KHÔNG CHỐNG SAO ĐƯỢC?
Các bạn ngâm nga thử đi, bảo đảm bài tứ tuyệt vần AN hay ANG này sẽ vào sách giáo khoa nay mai. Vậy nha!
#nguyenxuanphuc #truongbanchidao #chonguntacgiaothong #thanhho

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: