Từ 3Hoa Đến 3Trợn…


RÕ LÀ 3ĐÌNH CHUYỂN DỊCH TỪ 3HOA ĐẾN 3SỢ

#lanhdao thường xuyên #sodanchongdoi #sotauboroi #sodongbonchoinhau
Bạn có cách nào để mô tả nội tình 3đình ngắn gọn và đầy đủ hơn này không?

 

Image may contain: 2 people, text and outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: