#nongdan #congnhan

Đọc được từ Group Photo của nhóm FB DÂN TỘC VIỆT NAM, do bạn Thuong Nguyen cập nhật. Bèn chép lại để chia sẻ & giới thiệu đến các bạn…
#dangcsvn xuất thân từ #nongdan #congnhan. Nhưng khi #cachmang thành công thì quay lại #danap & #boclot nông dân & công nhân VN.

 

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: