#laibuontoquoc

Chỉ còn hơn tuần nữa là đến 27/7, Ngày Thương Binh Liệt Sĩ. Tính từ đận Mật Nghị Thành Đô 1990 tới nay, giới CCB không khỏi ngậm ngùi đếm lui những ngày còn lại; vừa nhớ thương những đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống đâu đó, trong lá mục rừng già Trường Sơn hay dưới đáy Gạc Ma lạnh giá, tận Cao Bằng Lạng Sơn hay dưới lớp cỏ mượt mà trong sân gôn Tân Sơn Nhứt; lại vừa xót xa cho bạn và cho cả chính mình, đã chẳng tiếc máu xương ngay trên tuyến đầu, để hy sinh cho một dàn ‘lãnh đạo’ bán rẻ Tổ Quốc cho quân thù truyền kiếp mà đổi lấy lợi quyền vinh thân phì gia…
27/7. Đắng cay dường nào mấy câu thơ Nguyễn Duy:
“Xứ sở nhân tình
sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu
nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng
Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện
ma cụt đầu phục kích nhà quan”…
CÓ LẼ NÀO MỌI XƯƠNG MÁU HY SINH LÀ ĐỂ ĐẤT NƯỚC NÀY ĐƯỢC GIÁ TRONG TAY BỌN LÁI BUÔN TỔ QUỐC?
#27thang7 #ngaythuongbinhlietsi #truongson #gacma #caobang #langson#sangontansonnhut #hysinh cho bọn #laibuontoquoc

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: