#khongcogi

Điều kiện tất yếu để thành lời thiêng “không có gì”…
#thanhtra #saipham + #phongbi = #khongcogi

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: