#nghiengdau #langnghedan ?

Nó bệnh không đáng nói. Nó tật càng không đáng nói. Đáng nói không ở nó. Đáng nói là thằng bưng bô cho nó. Khá khen là sáng nào bô cũng sạch trơn… Thằng sao băng này tay nghề cao, lưỡi dày, đã chăm lại giỏi!
#saobang #nguyenxuanphuc #fucnieng #fucngoeo #nghiengdau #langnghedan ?

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: