#chidao cho…

“Lãnh Đạo” xứ này: Ăn như quân hạm – Ngu như quân huyền – Chảnh như quân sư – Lười như quân chủ – Bẩn như quân phân – Hèn như quân đội – Ác như quân thù – (mà) Đông như quân nguyên…
#lanhdaocsvn #chidao

 

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: