#dangcuaTau !

Huynh Ngoc Chenh: “Đảng nói từ nhân dân mà ra. Thế nhưng…
Cái gì đảng cũng muốn làm ngược lại ý dân nên hầu hết đều làm sai gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm cho đất nước nợ nần, xã hội tan nát như ngày hôm nay.
Vậy đảng nầy là đảng của ai chứ chắc chắn không phải của dân”

Đinh Tấn Lực: “Tất cả những câu hỏi đều có đáp án ngược, giữa dân và đảng. NGOẠI TRỪ CÂU HỎI CUỐI, dân biết đã đành, mà đảng cũng không ngại ngần giấu diếm làm gì…”

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: