#bacruachan

Bạn bảo: “Chỉ Cần Treo – Dells Cần Nói”…
Ngẫm lại không ổ. Chuyện rửa chân cầu ao không đáng cười. Chuyện dựng bia cạnh ao cũng không đáng cười. Chỉ đáng cười bọn dựng bia cứ nhắc nhau “Ta về ta uống ao này vẫn hơn”…
Còn FB Diệu Lê chỉ có 1 thắc mắc nhỏ: Chuyện ghi khắc trong bia thiếu cái nguyên nhân. Chắc chắn là thiếu cái “ĐIỂM NHẤN” gì đó. Mà không thấy trên bia. Chẳng lý nào có thằng bí thư nhanh nhẩu lủm trọn cmn rồi?

Dựng bia kỷ niệm #bacruachan mà dells nói #visao
(ảnh gốc trên tường nhà Diệu Lê)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: