Đi giữa miền sao rơi…

Có thể bạn đã biết: Một nhà thám hiểm không gian Việt Nam, quê quán Phú Yên, đã ghi được hình ảnh phi thuyền không gian Đi Giữa Miền Sao Rơi. Có xác suất rất cao là cơ quan NASA sẽ nài mua lại công trình này, nhưng nghe đâu Tạp Chí Tuyên Giáo bắn tiếng ngã giá cao hơn để lấy trọn bản quyền. Cảm ơn nhà thám hiểm Uyên Thảo Trần Lê đã làm rạng danh nền CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ CỦA VN.
#vietnam #lamchu #congnghevutru

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: