#lamchu #congnghevutru

Việt Nam đã và đang từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ vũ trụ nói chung và công nghệ vệ tinh nói riêng.
Hiện nay ở nước ta các hoạt động trong lĩnh vực này được điều hành bởi một tổ chức thống nhất, đó là Trung tâm Vệ tinh Quốc gia. Trong thời gian sắp tới, kể từ ngày 17/7/2017 tổ chức này sẽ mang tên mới – Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
ĐÂY LÀ TRUNG TÂM SỬ DỤNG NHIỀU ỐC VÍT NHẤT VIỆT NAM NÓI RIÊNG VÀ ĐÔNG NAM Á NÓI CHUNG.
#vietnam #lamchu #congnghevutru

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: