#joshuawong #hongkong

Ngưỡng phục lý tưởng, ý chí, nghị lực và quyết tâm của một thanh niên vừa chạm ngưỡng đại học, nhưng có khả năng suy nghĩ và hành động ở tầm một tiến sĩ đấu tranh, cộng thêm khả năng tuyên úy truyền thừa ngọn lửa đấu tranh đến hàng vạn người khác, bất kể tuổi tác, giới tính, thành phần xã hội… HongKong có phước lắm thay!
#joshuawong #hongkong

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: