#dengam suông thì #quauong

Này, quân đội có thể tâm tư, quân đội có thể ganh tỵ, nhưng nhất định là quân đội không đùa. Quân đội mà vào quốc hội thì lại càng không đùa. Sân golf Tân Sơn Nhứt chẳng phải chuyện đùa. Bán đảo Sơn Trà cũng chẳng phải chuyện đùa. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân có thể kêu gọi nhân đân đẻ con, nhưng ở đây, quân đội đang kêu gọi Sơn Trà đẻ ra đô la. KHÔNG ĐÙA! nhá!
#sontra #dengam suông thì #quauong

Image may contain: 1 person, meme and text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: