Đẻ ít là làm #thiethaidatnuoc

Băng-rôn thời sự nhất thế giới. Bệnh viện hiện đại nhất Đông Dương. Ảnh đăng báo được bình bầu rực rỡ nhất tháng 7, chiếu sáng toàn cõi Viễn Đông…
#nguyenthiennhan : Đẻ ít là làm #thiethaidatnuoc

Image may contain: outdoor
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: