RƯỜNG CỘT CỦA NƯỚC …NGOÀI?

THANH NIÊN LÀ RƯỜNG CỘT CỦA NƯỚC …NGOÀI?
Không! Không phải nhà nước hết tiền! Không phải nhà nước ngu đến mức tình nguyện rải chất xám và nhận chất thải. Cũng không phải nhà nước cạn nguồn tài nguyên…
Nhà nước này chỉ tính toán chớp nhoáng con số phần trăm huê hồng trên bảng dự chi 1.300 tỷ đồng cần thiết để đưa 54.000 CỬ NHÂN THẤT NGHIỆP đi lao động ở nước ngoài. Con số thạc sĩ sẽ công bố sau. Tất nhiên, số tiến sĩ đào tạo công nghiệp tại chức thì giữ lại đây để …đổ bô cho lãnh đạo!
CHXHCNVN SẼ LÀ QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI XUẤT KHẨU CỬ NHÂN BẰNG CONTAINER!
#1300tydong #xuatkhaulaodong #54000cunhanthatnghiep

Image may contain: 5 people, crowd
Advertisements

1 Comment

  1. […] THANH NIÊN LÀ RƯỜNG CỘT CỦA NƯỚC …NGOÀI? – Không! Không phải nhà nước hết tiền! Không phải nhà nước ngu đến mức tình nguyện rải chất xám và nhận chất thải. Cũng không phải nhà nước cạn nguồn tài nguyên… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: