NHỤC MẤY TẦNG?

Há Há… Bà Thủ tướng Đức chỉ xài có mỗi chữ “bận” để khỏi tiếp Niễng, mà đã quậy tưng 3Đình. Ngó như chừng toàn bộ hệ thống chính trị đang xăn xái vào cuộc… Ha Ha…
HÈN ÁC ĐÙN NHAU: NHỤC MẤY TẦNG?
#tuyengiao cần chỉ đạo cho #baodai #loantin #thutuongVN quá bận nên không thể đến thăm #thutuongDuc

Image may contain: 1 person, smiling, text
Advertisements

1 Comment

  1. […] Nhục mấy tầng? – Há Há… Bà Thủ tướng Đức chỉ xài có mỗi chữ “bận” để khỏi tiếp Niễng, mà đã quậy tưng 3Đình. Ngó như chừng toàn bộ hệ thống chính trị đang xăn xái vào cuộc… Ha Ha… […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: