Xứng đáng gì?

HỆ QUẢ TỨC KHẮC TRONG VÒNG 10 NGÀY ĐẦU CỦA 1 BẢN ÁN 10 NĂM: Nguyễn Xuân Phúc sang Đức không được người quyền lực cao nhất nước Đức thù tiếp…
“Đức quốc phản đối Việt Nam bắt giam và tuyên án nặng một người phụ nữ chỉ vì họ biểu đạt ý kiến của mình về hiện tình đất nước trên trang Blog cá nhân. Điều này đi ngược với các nguyên tắc nhân quyền và vi phạm các cam kết mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế” (Bà Bärbel Kofler, Đặc phái viên về nhân quyền Cộng Hòa Đức)

#AngelaMerkel không tiếp #nguyenxuanphuc

 

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: