#giano bởi lũ #bungbo

Đôi lời nhắn gửi PGS. TS. Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng trường Đại Học Cần Thơ… nhân đọc 1stt của Xê (www.facebook.com/pg/dovanxe) với lời phán (đầy tính nô lệ) về bản án bỏi túi ngày 29/6/2017 ở Khánh Hòa:
#quocnhuc vì bọn #thanphuc#giano bởi lũ #bungbo

Image may contain: 6 people, text

Comments are closed.

%d bloggers like this: