#dungquydinh #phapluat

Nhờ nữ phát ngôn nhân BNG CHXHCNVN mà nay, cả thế giới đều biết pháp luật quy định một phiên tòa công khai ở VN bao gồm nhiều thứ: Baries – chốt chặn – dân phòng – xe phá sóng – xe bít bùng – công an cơ động – an ninh thường phục – cựu chiến binh và công an chiếm phòng xử – và quan trọng nhất: BẢN ÁN BỎ TÚI.
#lethithuhang #phientoa #dungquydinh #phapluat

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: