NHẤT ĐỊNH THỐI ! NHẤT ĐỊNH THẾ !

NHẤT ĐỊNH THỐI ! NHẤT ĐỊNH THẾ ! Truy tố ra tòa với tội danh vu vơ cũng là 1 cách.
#nhanuoc #trathu #nhandan bằng mọi cách có thể, TRƯỚC KHI SỤP.

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: