#dmcs

Lịch sử đã chứng minh: KHÔNG MỘT CHẾ ĐỘ PHI NHÂN NÀO CÓ THỂ TỒN TẠI.
#dmcs

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: