CHẾ ĐỘ ĐANG RƠI…

KHI SỰ TÀN ÁC CẤT CÁNH CHÍNH LÀ LÚC CHẾ ĐỘ ĐANG RƠI. Nhớ lấy! #dmcs

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: