#dangdungvietnam

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.
Tên Anh đã thành tên sân Golf
Ôi anh Giải phóng quân!
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt
Lãnh đạo vùng lên xẻo thịt đường băng…
#dangdungvietnam #anhngaxuong #duongbangtansonnhut

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: