#congsan #nuocnaocungsup…

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng, -Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, -Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, -Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, -Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương: “Tiêu cực không chỉ có trong ngành y, bởi thực tế ngành nào cũng có và đây là hiện tượng của cả xã hội… Bác sĩ cũng là con người, cũng phải lo cho gia đình, vợ con. Vì vậy, người dân đừng quá lên án phong bì gắn với ngành y”.
#PhamManhHung #tieucuc #nganhnaocungco
#dinhtanluc #congsan #nuocnaocungsupdo

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: