#duongtrungquoc #tuongdaiHCM #sonla

“Trong việc thực hiện dự án xây dựng khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý kiến của Chính phủ là rất quan trọng…
…Chính phủ cần có ý kiến điều phối nguồn ngân sách để làm cho thích hợp, chứ đây không phải không làm.
Làm như thế nào, thời điểm nào nên làm, là điều cần phải cân nhắc giữa yêu cầu của địa phương và công tác quản lý Nhà nước của Chính phủ” (Dương Trung Quốc – Soha.vn)
#duongtrungquoc #tuongdaiHCM #sonla

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: