#csvn #tuocquoctich #trucxuat

“Đây là trường hợp đầu tiên mà nhà cầm quyền CSVN tước quốc tịch của một người có quan điểm chính trị khác với chế độ. Điều 15 của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền khẳng định rằng không ai có thể bị tước quốc tịch của họ một cách tùy tiện…
…Hành động tước quốc tịch của anh Phạm Minh Hoàng và toan tính trục xuất anh Hoàng về Pháp là hành vi bất hợp pháp của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với một người công dân Việt Nam”
(Bản Lên Tiếng của Việt Tân về việc CSVN trục xuất GS Phạm Minh Hoàng)
#csvn #tuocquoctich #trucxuat #phamminhhoang

Image may contain: 1 person, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: