#tuocquoctich #tongxuat #luuday

Han Dongfang: “Nhà nước CS Trung Quốc chỉ có thể làm những việc như bắt bớ, tra tấn và bỏ tù. Họ đã từng bỏ tù tôi, tra tấn tôi, từng khiêng tôi vứt ra khỏi quê hương như vứt bỏ một con vật để nhục mạ tôi. Nhưng không có gì họ làm có thể khiến tôi sợ hãi mà bỏ đi con đường mình chọn. Tôi vẫn tiếp tục, chúng ta đều cùng nhau tiếp tục”.
#tuocquoctich #tongxuat #luuday #handongfang

Image may contain: 1 person
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: