#thuthue như #vatlongvit

Đúng Quy Trình …từ nhân dân VN tới cửa hàng vịt bắc kinh:
#vudinhanh #thuthue như #vatlongvit

Image may contain: food
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: