#thuthue như #vatlongvit

Bài tham luận quảng diễn nghị quyết có hình minh họa của TS Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế ve chai lông vịt của nhà nước CHXHCNVN…
#thuthue như #vatlongvit

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: