#tonghiep #quangcaothuoc 

Ngành quảng cáo thuốc, kể cả sơn đông mãi võ lùng tùng xà ngoài chợ cho tới các Cty Nghiên Cứu Thị Trường & Quảng Cáo dược phẩm chú ý:
Hồ Chí Minh chính là tổ nghiệp của các bạn. Chứng cớ ư? Đây này, bài báo quảng cáo thuốc ký tên C.B. trên báo Nhân Dân số 189, phát hành đúng ngày để nhiệt liệt chào mừng SINH NHẬT 19 tháng 5 năm 1954 của tác giả. Bài báo được lưu giữ tới giờ, vẫn còn ghi đậm khả năng quảng cáo bằng cả văn xuôi và “nguyên cả một bài thơ” 4 câu nữa kia.
Chú ý thêm là loại thuốc thánh Phi La Tốp (để tiêm) này được chế biến từ “RAU” của đàn bà đẻ, nhá! (thế thì sách giáo khoa in hình CON DƠI mà ghi chữ CON RƠI chỉ là chuyện muỗi (cho dơi xơi), phỏng?).
(Tòa soạn báo Nhân Dân đã thường xuyên tự nhắc nhau: C.B. là bút danh Của Bác, chớ có dại mà động vào!)
#hochiminh #tonghiep #quangcaothuoc

No automatic alt text available.
Advertisements

1 Comment

  1. […] Đinh Tấn Lực – Ngành quảng cáo thuốc, kể cả sơn đông mãi võ lùng-tùng-xà ngoài chợ cho tới các Cty Nghiên Cứu Thị Trường & Quảng Cáo dược phẩm chú ý: Hồ Chí Minh chính là tổ nghiệp của các bạn. Chứng cớ ư? Đây này, bài báo quảng cáo thuốc ký tên C.B. trên báo Nhân Dân số 189, phát hành đúng ngày để nhiệt liệt chào mừng SINH NHẬT 19 tháng 5 năm 1954 của tác giả. Bài báo được lưu giữ tới giờ, vẫn còn ghi đậm khả năng quảng cáo bằng cả văn xuôi và “nguyên cả một bài thơ” 4 câu nữa kia. […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Comments are closed.

%d bloggers like this: