Đố Vui Có Thưởng…

Đố Vui Có Thưởng…
Nên gọi là gi thứ nhà nước GIÀNH ĐẤT CỦA DÂN – DÂNG BIỂN CHO GIẶC?
Giải thưởng cho tên gọi được nhiều likes & actions nhất là 1 chai
3-liter Cabernet Sauvignon Dynamite.
#gianhdatcuadan #dangbienchogiac

Image may contain: ocean, sky, outdoor and water
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: