#conmong #conphan

Trung Quan Do – Jun 20, 2017 at 10:17pm:
Hỡi sông hồng đất nước bốn nghìn năm / có thời nào ngu hơn thời này không / miệng cứ phán còn đầu không có não / phán bằng mồm nhưng nghĩ chỉ bằng mông
( chế lan kwan )
Đinh Tấn Lực: Cứ cái đà Chế Lan Kwan này thì sớm muộn gì tuyên giáo cũng sẽ tung ra 1 loạt khẩu hiệu mới… Đại khái để cân bằng với cái còn đảng-còn nình của CA thì 3Đình cũng phải có cái còn mông-còn phán, cho bằng chị bằng em chứ nhể?

#condang #conminh #conmong #conphan

Image may contain: 4 people, people smiling, text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: