Dân đếch sợ, là đảng toi…

FB nhắc 1 stt ngày này 3 năm trước của bạn
Ngô Nhật Đăng:
June 19, 2014 at 4:29am ·
Có người bi quan khi thấy cả khối dân khổng lồ đang im lặng, họ bảo : “90 triệu dân mà có được bao nhiêu người dám xuống đường ?”.
Ồ, thái độ chán nản, thờ ơ chính là cái mà người ta gọi là ” bất tuân dân sự” đấy, kệ mấy ông đảng nói gì thì nói, họ chẳng thèm nghe nữa. Sau đó thì coi chừng.
Nhặt được câu đối bên nhà bác Đinh Tấn Lực :
Đảng xướng dân tùy – Dân bất tùy bất cập
Đảng cầu dân cụ – Dân bất cụ bất an
Tạm dịch :
Đảng bảo dân theo – Dân cóc theo, coi chừng đấy
Đảng mong dân sợ – Dân đếch sợ, là đảng toi.

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: