#freemenam #freethuynga

FB nhắc 1 Note ngày này 8 năm trước… Nay được tin Mẹ Nấm sắp bị đẩy ra tòa cuối tháng này; chị Trần Thị Nga thì bị ép cung; và một số bạn khác đang đối diện với bạo lực chuyên chính bảo vệ đảng mà bên cạnh đó là một hệ truyền thông hít bả. Nên chép lại vào ảnh này làm bằng bên Instagram.
#freemenam #freethuynga

No automatic alt text available.
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: