#daykinhnghiem #gietnguoi #kyluc

Bảo Đảm Chất Lượng Trên Cả Hoàn Hảo…
#daykinhnghiem #gietnguoi #kyluc #vodich #quangvinh #muonnam
(ảnh gốc chưa chạy chữ đậm: biếm họa trên báo LĐO)

Image may contain: text
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: