Nhắn bọn phường tuồng…

Nhắn bọn phường tuồng Đỗ Văn Đương, Dương Trung Quốc, Lưu Bình Nhưỡng và Hoàng Văn Hương… Hãy nghe cho rõ này:
#dovanduong #duongtrungquoc #luubinhnhuong #hoangvanhuong làm chứng cho 3 cam kết của #nguyenducchung ngày 22/4/2017

Image may contain: 1 person, smiling
Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: