Kẻ lừa đảo?

Pham Doan Trang: Hoặc là con gà, con bệnh Stockholm. Hoặc là kẻ lừa đảo. Các vị chọn mình là bên nào?
Đừng nói rằng “đây mới là khởi tố vụ án, chưa truy tố bị can nào, phải khởi tố vụ án mới điều tra được đúng, sai” nhé. Vì vụ cụ Kình bị công an lừa bắt, mà còn là bắt giữ tùy tiện, và bị đánh gãy xương hông, xảy ra trước và chính nó mới là nguyên nhân dẫn đến vụ dân Đồng Tâm tạm giữ 38 cảnh sát cơ động cơ; tại sao không khởi tố trước?
Đừng vờ vịt như thể bọn ta đang sống trong chế độ pháp quyền nữa đi các vị; chúng mình hiểu nhau quá mà.
#nguyenducchung #latkeo #khoitonongdan #dongtam #myduc

Image may contain: text

Comments are closed.

%d bloggers like this: